Statystyki

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj718
mod_vvisit_counterWczoraj655
mod_vvisit_counterWizyt w tygodniu4907
mod_vvisit_counterWizyt w miesiącu1373
mod_vvisit_counterŁącznie wizyt5213944

Online(20 minutes ago): 11
Twój IP: 3.238.118.80
,
Dziś: Gru 02, 2022

O Nas PDF Drukuj
piątek, 12 sierpnia 2011 19:53
Szanowny Internauto !

"Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wieprzowa" jest jak sama nazwa mówi jest stowarzyszeniem. Jego utworzenie wynikło z potrzeby stworzenie formalnej grupy ludzi, którzy chcą coś zrobić dla tej miejscowości. Na zebraniu założycielskim, które odbyło się 19 styczna 2003 roku było obecnych 15 osób, które wyraziły chęć powołania stowarzyszenia. Grupa inicjatywna która zajęła się przygotowaniem spotkania oraz wszystkich materiałów przedstawiła zgromadzonym propozycję statutu oraz nazwy stowarzyszenia. W ramach dyskusji zostały wniesione poprawki do statutu oraz ustalona została nazwa. Wybrano również Komitet Założycielski, który upoważniono do rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym w Lublinie. Po złożeniu dokumentów do rejestracji w dniu 02.10. 2003 roku stowarzyszenie zostało wpisane do rejestru sadowego.

Poniżej znajdują się dokumenty związane z powstaniem naszego Stowarzyszenia.
Być może również Państwo pokusicie się o założenie własnej formalnej grupy,
która chce coś zrobić dla swojego środowiska i te dokumenty przydadzą się Wam.
Życzymy pozwodzenia.  

PROTOKÓŁ

z zebrania założycielskiego stowarzyszenia pn: ?Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju Wieprzowa? odbytego w dniu 19.01.2003
w Wieprzowie Tarnawackim

W zebraniu - w/g listy obecności stanowiącej załącznik nr l do niniejszego protokołu - udział wzięło 15 członków założycieli.
Obrady otworzył Pan Robert Kuźniarz zapoznając obecnych z celem zebrania. Następnie zaproponował obecnym wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania. Na przewodniczącego zebrania w wyniku głosowania jawnego wybrano Pana Roberta Kuźniarza, natomiast protokolantem wybrano Pana Bernarda Wilka. Przewodniczący zebrania zapoznał obecnych z następującym porządkiem obrad :
1) zapoznanie z projektem statutu ;
2) dyskusja nad projektem statutu ;
3) uchwalenie statutu stowarzyszenia ;
4) wybór Komitetu Założycielskiego i jego upoważnienie do dokonania czynności rejestrowych i zorganizowania pierwszego
walnego zebrania członków ;
5) wolne wnioski.
Do w/w porządku obrad uwag nie zgłoszono. Z projektem statutu zapoznał obecnych Pan Robert Kuźniarz. W toku dyskusji do przedłożonego projektu statutu zgłoszono uwagi, które uwzględniono w ostatecznej wersji statutu. Przewodniczący zebrania zaproponował obecnym podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia statutu stowarzyszenia pn. ?Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wieprzowa?. Uchwałę podjęto jednogłośnie. Następnie przewodniczący obrad zaproponował wybór 3 osobowego Komitetu Założycielskiego.
Do Komitetu zostały zgłoszone osoby :
1. Pan Robert Kuźniarz
2. Pan Bernard Wilk
3. Pan Zdzisław Pliżga
Wszyscy zgłoszeni wyrazili zgodę na kandydowanie. W wyniku głosowania członkami Komitetu Założycielskiego wybrani zostali :
1. Pan Robert Kuźniarz
2. Pan Bernard Wilk
3. Pan Zdzisław Pliżga
Członkowie Komitetu Założycielskiego upoważnieni zostali do dokonania czynności rejestracyjnych w Sądzie Rejestrowym oraz ewentualnych zmian statutu wynikających z uwag "sądu rejestrowego". Ponadto po uprawomocnieniu się postanowienia Sądu o rejestracji stowarzyszenia Komitet Założycielski zobowiązano do przygotowania i zwołania pierwszego Walnego Zebrania Członków w terminie i na zasadach określonych w statucie. Uchwały w powyższych sprawach podjęto jednogłośnie. W wolnych wnioskach uwag nie zgłoszono. Kończąc obrady przewodniczący poinformował obecnych, że nowo założone stowarzyszenie, zgodnie z art. 17 ust. l ustawy " Prawo o stowarzyszeniach " może podjąć działalność po uprawomocnieniu się postanowienia o zarejestrowaniu.
Na tym obrady zakończono.

Protokolant:                                                                             Przewodniczący Zebrania:
Bernard Wilk                                                                                Robert KuźniarzUchwała nr 1
Zebrania Założycielskiego Stowarzyszenia ?Stowarzyszenia
na Rzecz Rozwoju Wieprzowa? z dnia 2003-01-19.
w sprawie powołania stowarzyszenia pod nazwą ?Stowarzyszenie
na Rzecz Rozwoju Wieprzowa?.

§1

1.     Powołuje się stowarzyszenie pod nazwą  ?Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wieprzowa?.
2.     Lista Założycieli stanowi załącznik nr 1do uchwały.

§2

Przyjmuje się statut stowarzyszenia ?Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wieprzowa? w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Zebrania
Założycielskiego
Robert KuźniarzUchwała nr 2
Zebrania Założycielskiego ?Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wieprzowa?
z dnia 2003-01-19. w sprawie powołania Komitetu Założycielskiego stowarzyszenia
pod nazwą ?Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wieprzowa?.

§1

Powołuje się Komitet Założycielski Stowarzyszenia pod nazwą ?Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wieprzowa?
w składzie:
1.Zdzisław Apoloniusz Pliżga
2.Bernard Feliks Wilk
3.Robert Władysław Kuźniarz

§2

Upoważnia się członków Komitetu Założycielskiego do dokonania czynności rejestracyjnych w Sadzie Rejonowym
w Lublinie oraz do wprowadzania ewentualnych zmian w statucie wynikających z uwag Sądu Rejestrowego.

§3

Upoważnia się Komitet Założycielski do przygotowania i zwołania pierwszego Walnego Zebrania członków ?Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wieprzowa?.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Zebrania
Założycielskiego
Robert Kuźniarz
 


Imieniny

Dzisiaj : Balbiny Bibianny
Jutro: Franciszka Ksawerego
Pojutrze : Barbary Krystiana

Czas

Ulti Clocks content

Galeria Fotograficzna